534 798 968

Badania prenatalne

Echo serca płodu

Echo serca płodu - badanie echokardiograficzne, przeważnie wykonywane między 18. a 23. tygodniem ciąży, gdyż w tym okresie najlepiej uwydatniają się struktury serca płodu. Wady serca są najczęściej wadami wrodzonymi i dotykają 8 na 1000 urodzeń. Wcześniejsze wykrycie, pozwala na szybszą reakcję. Część wad musi być operowana natychmiast po urodzeniu. Dlatego tak ważne jest wczesne ich rozpoznanie i zaplanowanie sposobu porodu oraz dalszej opieki nad noworodkiem. W całym kraju badanie to wykonuje około 50 lekarzy.

Wskazania do wykonania echa serca płodu

Test wolnego DNA płodowego

Test wolnego DNA płodowego - określa ryzyko wystąpienia aneuplodii poprzez detekcję materiału genetycznego dziecka, tzw. cffDNA krążącego we krwi obwodowej matki. DNA dziecka zostaje poddane analizie metodą Sekwencjonowania Nowej Genaracji w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi.

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki, ten nieinwazyjny test nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych, a ponadto charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością powyżej 99,9%. Test jest przeznaczony do określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosmów 21, 18, 13.

Test wolnego DNA płodowego można wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

Cennik badań prenatalnych